Unge Coaching Forløb

Unge Coaching er målrettet unge med særlige udfordringer og behov. Disse kan være personlige og/eller sociale udfordringer, som har særlig negativ påvirkning på den unges hverdag. Coachingen kan tilpasses til den unges hverdag, afhængig af den enkeltes situation.

Forløbet er baseret på hjælp til selvhjælp, hvilket gør virkningen længere end selve forløbet. Vi arbejder på at opbygge den unges evne, til at handle optimalt på egne vegne, inden for personlige, sociale og faglige områder.

Forløbets opbygning

Ungecoachen fra FAAST og den unge, mødes enten på FAAST’s kontor eller andre trygge omgivelser for den unge. Forløbets varighed er på 12 uger med 9 sessioner á 60 minutter.

Vores systematiske tilgang er løsnings- og resultatorienteret.

Der arbejdes individuelt og intensivt med personlig udvikling, egen bevidsthed og målsætning på det sociale og personlige plan, ude fra A. M. Grant’s coaching- og L. Staples empowerment definition. Dette gøres ved en struktureret og dybdegående plan over de 12 uger

Hvad er udbyttet for den unge?

 • Forbedret egen bevidsthed og afklaring over sine styrker og mangler.

 • Forbedret evne til at sætte SMART mål og handle på dem.

 • Større selvtillid, selvværd og selvacceptering.

 • Forbedret kommunikations- og problemløsningsevner.

 • Større empati og sympati.

 • Mere motiveret og uddannelsesparat.

 • En mere afbalanceret hverdag og bedre livskvalitet.

Vælg mellem 3 pakker

Pris for 1 Ungecoaching forløb
Kr. 12.995,- ex. moms

Pris for 5 Ungecoaching forløb
Kr. 54.995,- ex. moms

Pris for 10 Ungecoaching forløb
Kr. 89.995,- ex. moms

Elev Coaching på skolen

Skolerne og eleverne fra udskolingen, kan få coaching i elevernes øjenhøjde. Coaching kan tilpasses til den unges skoletider, afhængig af den enkeltes situation. Eleven mister minimalt tid væk fra undervisningen, og skolen kan varetage undervisningsværdien for eleven. Hver session er baseret på håndterbar hjælp til selvhjælp for eleven. Vores forløb er tiltænkt elever med personlige og faglige udfordringer, som lavt selvværd, sociale problemer og mangel på motivation m.v.

Forløbets opbygning

Elevcoachen fra FAAST, kommer ud på skolen 2 gange om måneden i 6 timer per gang. Eleverne har mulighed for, sammen med sin kontaktlærer, at melde sig på en tilgængelig session i løbet af dagen.

Vores systematiske tilgang er løsnings- og resultatorienteret.

Der arbejdes med elevens personlige udvikling, egen bevidsthed og målsætning på det faglige og personlige plan, ude fra A. M. Grant’s definition og Merizow’s Transformativ læringsteori.

Hvad er udbyttet for den unge?

 • Eleven bliver mere bevidst og afklaret.

 • Eleven har bedre muligheder for at blive uddannelsesparat.

 • Skolen har muligheden for større mængde af uddannelsesparate elever.

 • Forløbet kan tilpasses skolens skema og struktur, således at eleven ikke går på kompromis med undervisningen.

Vælg mellem 3 pakker

Pris for 1 Elevcoaching på skole
Kr. 13.995,- ex. moms

Pris for 3 måneder Elevcoaching på skole
Kr. 35.995,- ex. moms

Pris for 6 måneder Elevcoaching på skole
Kr. 64.995,- ex. moms