Bevægelse som pædagogisk hjælpemiddel


F.A.A.S.T . har fokus på indlæringsmønstre og understøttelse af motivation.

Elev
coaching

Skolerne og eleverne fra udskolingen, kan
få coaching i elevernes øjenhøjde, uden at misse flere lektioners undervisning

Unge
Coaching

Vi arbejder på at opbygge den unges evne, til at handle optimalt på egne vegne, inden for personlige, sociale og faglige områder.

Aktivitet for social området

Igennem fodbold vil F.A.A.S.T arbejde på, at udvikle socialt udsattes- og handicappedes personlige og sociale kompetencer. Fokus er på glæden og fælleskabet, mens vi spiller fodbold.

Hvordan vi gør en forskel


Der arbejdes individuelt og intensivt med personlig udvikling, egen bevidsthed og målsætning på det sociale og personlige plan. Vores systematiske tilgang er løsnings- og resultatorienteret.

I F.A.A.S.T arbejder vi med bevægelse, mens fokus er på den personlige udviking og egen bevidsthed. Vi er glade for at udvikle andre på disse områder, og vi er succesfulde i vores arbejde først når de kan fortsætte deres udvikling fremadrettet på egen hånd.

Martin Trane, Adm. Direktør